Informujemy członków związku, że został uruchomiony program lojalnościowy "KARTA BIZNESTANK" z firmą PKN "ORLEN" umożliwiający uczestnikom programu skorzystanie z rabatu w wysokości        8 groszy od litra tankowanego paliwa na stacjach należących do PKN "Orlen" i "Bliska". Deklaracje przystąpienia do programu można pobrać u przewodniczących Komisji Zakładowych i Oddziałowych lub   w sekretariacie Związku. Wypełnione deklarację należy złożyć w sekretariacie związku do dnia 30 kwietnia bieżącego roku. Koszty związane z wydaniem karty pokrywa Komisja Przedsiębiorstwa. Szczegółowych informacji udziela sekretariat pod numerem telefonu 24-02.

Zarząd Regionu Małopolskiej "Solidarności"

 • „Historia Solidarności w Małopolsce” 2018

  W piątek 15 czerwca 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze podsumowano kolejną już edycję projektu „Historia Solidarności w Małopolsce”.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z gali!

  czytaj dalej

 • Zmarł prof. Miłowit Kuniński

  Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela

  Profesora Miłowita Kunińskiego

  który zmarł 9 czerwca 2018 roku w Krakowie.

  Był wybitnym uczonym filozofem, wieloletnim pracownikiem Instytutu Filozofii UJ i Dyrektorem tego Instytutu.

  Z uniwersytecką „Solidarnością” związany był od początku jej powstania.
  W latach 80. aktywnie uczestniczył w organizowaniu struktur uniwersyteckiej „Solidarności”,
  będąc członkiem Komitetu Założycielskiego Koła NSZZ „Solidarność” Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ.
  Od stycznia 1981 roku był członkiem Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” UJ.

  Odszedł Człowiek prawy, życzliwy innym, zawsze wierny ideałom „Solidarności”.

  Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia


  Komisja Zakładowa i członkowie NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego

  czytaj dalej

 • Zmarła Jadwiga Gołdynia

  Ze smutkiem przyjęliśmy informację, że w wieku 80 lat zmarła 

  śp. Jadwiga Gołdynia

  założycielka NSZZ "Solidarność" w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu w l. 80. XX w., wieloletni członek "Solidarności", do końca wierna jej ideałom i wartościom.
  Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

  Małopolska "Solidarność"

  Pogrzeb odbędzie się w środę 20 czerwca br. o godz. 14:00 na Cmentarzu Komunalnym w Oświęcimiu.

NSZZ Solidarność - NSZZ Solidarność - Kraj

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” to największy w Polsce związek zawodowy. Razem z nami możesz mieć wpływ na swoje życie, na to w jakich warunkach i za ile pracujesz. Przyłącz się do nas!
 • Człowiek Roku 2017 Tygodnika Solidarność: Abp Marek Jędraszewski

  Na początku roku Tygodnik Solidarność wybrał osobistość roku 2017, którą został abp Marek Jędraszewski. Ci, którzy osobiście znają ks. arcybiskupa podkreślają, że potrafi dotrzeć swoją nauką zarówno do uczonych, jak i do prostych ludzi. Często staje w obronie podstawowych wartości chrześcijańskich. Za to szanują go ludzie. I za to ceni go Solidarność. Dzisiaj nadszedł czas na uroczyste uhonorowanie tytułem

  ...
 • Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych

  Copyright 2015 NSZZ "Solidarnosc" ZAT S.A.