Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” działa w strukturze międzyzakładowej, zgodnie ze statutem, jako Międzyzakładowa Organizacja Związkowa. Najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Delegatów na którym Wybierana jest Komisja Przedsiębiorstwa oraz Prezydium Komisji Przedsiębiorstwa, w statucie Międzyzakładowa Komisja Przedsiębiorstwa, a także Komisja Rewizyjna.

Jesteśmy organizacją międzyzakładową, ponieważ oprócz pracowników Zakładów Azotowych S.A. zrzeszamy też członków Spółek Zależnych ZAT S.A. oraz innych firm i stowarzyszeń. We wszystkich tych podmiotach gospodarczych działają Komisje Oddziałowe lub Zakładowe, których jest obecnie 22:

 1. Komisja Oddziałowa Centrum Nawozów w ZAT S.A.
 2. Komisja Oddziałowa Centrum Tworzyw w ZAT S.A.
 3. Komisja Oddziałowa Centrum Kaprolaktamu w ZAT S.A
 4. Komisja Oddziałowa Centrum Badań i Analiz w ZAT S.A.
 5. Komisja Oddziałowa Centrum Elektrociepłowni w ZAT S.A.
 6. Komisja Oddziałowa Centrum Strategicznego w ZAT S.A.
 7. Komisja Oddziałowa Gospodarki Magazynowej w ZAT S.A.
 8. Komisja Oddziałowa Zakładowej Straży Pożarnej w ZAT S.A.
 9. Komisja Zakładowego Ośrodka Teleinformatyki
 10. Komisja Zakładowa Spółki Automatyka
 11. Komisja Zakładowa Spółki Autozat
 12. Komisja Zakładowa Spółki Biprozat
 13. Komisja Zakładowa spółki Elzat
 14. Komisja Zakładowa Spółki Jednostka Ratownictwa Chemicznego
 15. Komisja Zakładowa Spółki Koltar
 16. Komisja Zakładowa Spółki Oknotar
 17. Komisja Zakładowa Spółki Prorem
 18. Komisja Zakładowa Spółki ZWRI
 19. Komisja TOSiR
 20. Komisja SKOK
 21. Komisja Zakładowa Spółdzielni Mieszkaniowej
 22. Komisja Emerytów i Rencistów